Taide työssä -kehittämispalvelu

Edistämme positiivista muutosta yksilön ajattelussa ja ajattelumalleissa sekä työyhteisön jäsenten välisissä suhteissa. Luovan ajattelun kehittämisen kautta haasteita on mahdollista lähestyä uudesta näkökulmasta ja ennakkoluulottomammin. Toisinaan muutos tapahtuu organisaation rakenteissa, jolloin autamme yksilöitä sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen.

Suunnittelemme työyhteisön kehittämiseen kokonaisuuden, joka palvelee määriteltyä tavoitetta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi ryhmän välinen kommunikointi tai suhteet, uudet tilanteet ryhmätasolla (esim. uusi esimies tai uusi tiimi). Menetelmänä käytämme innovatiivisesti luovaa kuvallista ilmaisua, mindfulnessharjoituksia sekä toiminnallisia työnohjauksen välineitä yhdistävää Taide työssä -konseptia. Vaikuttavuutta mitataan strukturoidulla alku- ja loppukyselyllä. Kokonaisuus suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa. Se voi olla lyhyt kertaluonteinen, muutaman kerran tai pidempikestoinen. Aiempaa kokemusta tai osaamista taiteen tekemisestä ei tarvita.

Mielenmuutos-valmennus johtajille

Valmennuksen tavoitteena on kehittää luovaa ajattelua ja sitä kautta löytää avaimia johtamiseen, omien vahvuuksien löytämiseen sekä positiivisen minäkuvan vahvistamiseen. Luovan ajattelun kehittämisen kautta pureudumme myös työelämän ja johtamisen haasteisiin.

Valmennuksen kesto on 1-3 päivää ja se koostuu lyhyistä teoriaosuuksista ja harjoituksista sekä valmennuspäivien välissä toteutettavista välitehtävistä. Tuloksena on pysyviä työkaluja työhön ja arkeen. Välineinä käytämme luovan kuvataiteen menetelmiä kuten luova maalaus, savi ja voimauttava valokuva yhdistettynä mielikuva- ja mindfulness-harjoituksiin. Kuvallisen työskentelyn kautta nousevia asioita käsitellään fasilitoinnin menetelmin. Aiempaa kokemusta tai osaamista taiteen tekemisestä ei tarvita.

HOPE-valmennus henkilökohtaisesti tai ryhmässä

HOPE-valmennus (Hyvinvoinnin Ohjaus Päivittäiseen Elämään) on luovaan kuvataiteeseen, mindfulnesiin sekä mielikuvaharjoituksiin perustuva menetelmä. Valmennuksessa etsitään ja löydetään luovan ajattelun ja tietoisuustaitojen kehittämisen avulla pysyviä keinoja arjen solmujen selviämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Valmennus voi olla yksilö- tai ryhmävalmennus.

HOPE -valmennuksessa työskennellään kuvallisten menetelmien ja tietoisuustaitojen harjoittamisen kautta sekä mielen että kehon tasolla. Valmennus perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen viitekehykseen ja luovan ajattelun kehittämiseen. Aiempaa taiteellista kokemusta tai osaamista ei tarvita. Tavoitteena on löytää hyvinvoinnin keinoja ja voimavaroja elämään ja luoda toivoa, että arjen haasteisiin on ratkaisuja ja jokaisella on kykyä ottaa niitä käyttöön. Teemat voivat liittyä arkeen, työhön, luovuuteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Teemat voivat olla esimerkiksi:
  • Oman henkisen hyvinvoinnin koheneminen
  • Stressin purku luovan toiminnan avullakoheneminen
  • Oman minäkuvan ”päivittäminen” siten, että ilo, itsemyötätunto ja rakkaus ovat siinä mukana
  • Oman luovuuden herättäminen
  • Käytännön arjen tilanteisiin toimivien mallien löytäminen, esimerkiksi ajankäytön hallintaan ja työtehtävien priorisointiin.

HYVINVOINTIPALVELUT

Taidetoiminta työyhteisöissä li­sää työntekijöiden sosiaalista hyvinvointia ja innovointia. Taidetoiminnan avulla voidaan myös saada uutta näkökulmaa työhön. Työyhteisön taidetuokiot voivat olla rentoa yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä tai vaikkapa osa tavoitteellista tiiminrakennusta.

Arts and Minds -workshop

Tässä workshopissa luovuus herätetään mindfulness -harjoitusten ja kuvataiteen tekemisen keinoin. Mindfulness -harjoittelu lisää mielen ja kehon hyvinvointia. Luovassa maalaamisessa leikillisyys ja kokeileminen on tärkeintä, jolloin oikeaa tai väärää tapaa luoda kuvaa ei voi olla olemassa. Prosessi on lopputulosta tärkeämpi. Aiempaa kokemusta taiteen tekemisestä ei tarvita. Töitä tehdään vain itselle, niitä ei katsella tai arvioida. Materiaalina käytetään korkealaatuisia peite-, akvarelli- tai akryylivärejä. Workshop sopii kaikenlaisille ryhmille, esimerkiksi työyhteisölle, kaveriporukalle, polttareihin tai syntymäpäiviin.

Taidestudio Hakaniemen Luova Kulma

Valoisa ja inspiroiva taidestudiomme sijaitsee Hakaniemessä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Studion suureen tilaan mahtuu työskentelemään jopa 30 henkilöä, pienemmässässä lounge-tilassa voi tarvittaessa levähtää tai pitää taukoa. Tila sopii vuokrattavaksi myös kokouksiin ja seminaareihin.
Tässä kuvia tiloistamme:
Art-Hub Oy
Hakaniemenkatu 5 L, 00530 Helsinki
Taidestudio Hakaniemen Luova Kulma Sisäänkäynti: Hakaniemenkuja 2