Taide työssä -kehittämispalvelu

Taide työssä -palvelun lähtökohtana on yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen organisaatiossa ja sen jäsenissä. Voimme ottaa oppia omasta luovasta prosessista myös työelämään.

Luovat, toiminnalliset menetelmät lisäävät keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta. Pohdimme taiteen tekemisen kautta esimerkiksi millainen on työkulttuurimme, millaisia arvoja ja rooleja yhteisössämme on, miten siedämme erilaisuutta tai miten suhtaudumme omiin ja toisten virheisiin.

Henkilökohtaisesta kuvallisesta työskentelystä nostetaan aiheet yhteiseen keskusteluun. Vaikka jokainen toimii yksilönä, tähtäämme silti yhteiseen päämäärään.

Tavoitteena on myös auttaa työntekijöitä löytämään sanoja sellaisille tunteille ja ajatuksille, jotka eivät vielä ole sanallisella tasolla.

Käytämme erilaisia kuvataiteen tekemisen välineitä kuten maalaus, savityöskentely ja valokuvaus. Työskentelyyn virittäydytään mindfulness-harjoitusten kautta.

Kuvallisen työskentelyn kautta nousevia asioita käsitellään fasilitoinnin menetelmin. Aiempaa kokemusta tai osaamista taiteen tekemisestä ei tarvita.

Tavoitteet ja lopullinen toteutus suunnitellaan yhteistyössä työyhteisön kanssa. Vaikuttavuutta mitataan strukturoidulla alku- ja loppukyselyllä.

Kokonaisuus voi olla lyhyt kertaluonteinen, muutaman kerran tai pidempikestoinen.

“Olen saanut runsaasti ideoita ja työkaluja lisäämään omaa työhyvinvointiani”

“Kiitos hyvästä työpajasta, joka auttoi oppimaan pois kiireestä tai sen tunteesta. Asioita voi katsoa
eri tavalla ja työn jakaminen ja taukojen pitäminen auttaa jaksamaan työssä.”

Taidestudio Hakaniemen Luova Kulma

Valoisa ja inspiroiva taidestudiomme sijaitsee Hakaniemessä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Studion suureen tilaan mahtuu työskentelemään jopa 30 henkilöä, pienemmässässä lounge-tilassa voi tarvittaessa levähtää tai pitää taukoa. Tila sopii vuokrattavaksi myös kokouksiin ja seminaareihin.
Tässä kuvia tiloistamme:
Art-Hub Oy
Hakaniemenkatu 5 L, 00530 Helsinki
Taidestudio Hakaniemen Luova Kulma Sisäänkäynti: Hakaniemenkuja 2