1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Art-Hub Oy
Y-tunnus: 3101671-8
Osoite: Hakaniemenkatu 5 L
Postinumero: 00530
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: 040 726 7050
Sähköpostiosoite: sari.laitinen@art-hub.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Art-Hub Oy
Y-tunnus: 3101671-8
Osoite: Hakaniemenkatu 5 L
Postinumero: 00530
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: 040 726 7050
Sähköpostiosoite: sari.laitinen@art-hub.fi

3. Tietosuojavastaava
Nimi: Art-Hub Oy
Y-tunnus: 3101671-8
Osoite: Hakaniemenkatu 5 L
Postinumero: 00530
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: 040 726 7050
Sähköpostiosoite: sari.laitinen@art-hub.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Tilaisuuksien ja tapahtumien ilmoittautumisiin. Asiakkaan tunnistautumiseen ja
käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen
ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan
kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, Asiakkaan nimi, Osoite, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite,
Puhelinnumero.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni,
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka
mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat
kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme
jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-
toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia
joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle
toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua
tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus
rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18
ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Lisätietoja Innon tilan ylläpitämästä rekisteristä ja tietosuojasta voi kysyä Sari
Laitiselta.

Taidestudio Hakaniemen Luova Kulma

Valoisa ja inspiroiva taidestudiomme sijaitsee Hakaniemessä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Studion suureen tilaan mahtuu työskentelemään jopa 30 henkilöä, pienemmässässä lounge-tilassa voi tarvittaessa levähtää tai pitää taukoa. Tila sopii vuokrattavaksi myös kokouksiin ja seminaareihin.
Tässä kuvia tiloistamme:
Art-Hub Oy
Hakaniemenkatu 5 L, 00530 Helsinki
Taidestudio Hakaniemen Luova Kulma Sisäänkäynti: Hakaniemenkuja 2